Szanowni Klienci


Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 maja wróciliśmy do

standardowych godzin pracy.

Od poniedziałku do piątku sklep czynny jest

w godzinach 9.00 - 17.00,

 w soboty 9.00 - 13.00

Serdecznie zapraszamy

Regulamin sklepu internetowego 

§ 1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy www.betatronic.pl jest prowadzony przez spółkę Betatronic Bogusław Bomba, Marek Kuta, Aneta Kuta Spółka cywilna z siedzibą w Tarnowie, pod adresem 33 - 100 Tarnów, ul. Krasińskiego 40, Regon: 122727750, NIP 9930651653, która jest jego właścicielem.

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, poprzez strony znajdujące się pod adresami http://www.betatronic.pl jest skierowany do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

§ 1a. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

 1. Cookies – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Cena produktu – jest to cena umieszczona na stronie internetowej Sprzedającego. Ceny podane są w złotych polskich i są to ceny brutto (wraz ze stawką podatku VAT). Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
 4. Koszt dostawy – wszelkie koszty związane z dostarczeniem towaru pod adres wskazany przez Kupującego
 5. Kupujący lub Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
 6. Miejsce dostawy – adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu, znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej.
 7. Prawo Polskie – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Produkt/Towar – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
 9. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 10. Sklep – oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.renee.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość.
 11. Sprzedawca lub Sprzedający – Betatronic Bogusław Bomba, Marek Kuta, Aneta Kuta Spółka cywilna z siedzibą w Tarnowie
 12. Ustawa o Prawach Konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 13. Zamówienie - zamówienie złożone przez Kupującego na stronie www.betatronic.pl lub www.betatronic.eu zgodnie z Regulaminem. Zamówienie stanowi ofertę zakupu i jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

§ 2. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie www.betatronic.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich zaakceptowanie. W przypadku, jeśli Kupujący nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Kupujących , przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w zakładce Polityka prywatności, która znajduje się pod adresem: http://betatronic.pl/info_pages.php?pages_id=25
 3. Sprzedawca informuje, że komputer Klienta i oprogramowanie komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej i z dostępem do Internetu.
 4. Oferta sklepu internetowego www.betatronic.pl stanowi jedynie prezentację produktów i rozumiana powinna być wyłącznie jako zaproszenie do składania ofert kupna na warunkach określonych w witrynie.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
 6. Wszystkie towary zakupione w naszym sklepie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 7. Podane w opisach parametry pochodzą z materiałów wydawanych przez producenta.
 8. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w opisie towarów były zgodne z rzeczywistością, jednak nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez producenta.

§ 3. Składanie zamówień 

 1. Zamówienia poprzez witrynę internetową i faxem można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane w dni robocze w godzinach 9-17 lub w soboty w godzinach 9-13.
 2. Na zakupiony towar wystawimy dokument zakupu: paragon fiskalny lub fakturę VAT. W przypadku wyboru faktury VAT należy podać: pełną nazwę firmy, adres i nr NIP. W przypadku wyboru faktury VAT na osobę fizyczną nr NIP nie jest wymagany.
 3. Zamówienia mogą składać zarówno przedsiębiorcy (firmy), jak i osoby prywatne.
 4. Zamówienia można składać na dwa sposoby:
 5. a) poprzez rejestrację konta użytkownika, w toku którego należy wypełnić formularz z danymi kupującego i formularz kontaktowy. Następnie należy podać hasło do konta. Opcjonalnie można wybrać otrzymywanie drogą mailową biuletynu o nowościach i promocjach. Zaznaczenie „ptaszkiem” oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu jest niezbędne do założenie konta użytkownika. Kolejnym krokiem jest wpisanie kodu weryfikacyjnego z obrazka obok. Po dokonaniu w/w czynności na adres podany przez użytkownika, zostaje wysłany e-mail potwierdzający założenie konta.
 6. Zamówienie składane w formie mailowej, telefonicznej lub przez witrynę sklepu powinno zawierać następujące dane:
 7. - imię i nazwisko Klienta,
 8. - miejsce zamieszkania,
 9. - miejsce dostawy,
 10. - nazwę produktu,
 11. - numer katalogowy produktu
 12. - ilość sztuk,
 13. - formę płatności.
 14. W przypadku firm dodatkowo nazwę firmy, adres siedziby oraz NIP.
 15. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 16. Sklep www.betatronic.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień oraz anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
 17. Sklep www.betatronic.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, oraz wprowadzenia nowych towarów do oferty bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji, czyli potwierdzonych przez pracownika sklepu.
 18. Podanie niewłaściwego adresu e-mail lub nr telefonu upoważnia sprzedającego do odstąpienia od realizacji zamówienia.
 19. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu www.betatronic.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). W cenę nie są natomiast wliczone koszty wysyłki, które są doliczane i stanowią odrębną pozycję na fakturze lub paragonie.
 20. Poprawne złożenie zamówienia potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości e-mail wysyłanej na adres klienta.
 21. Istnieje możliwość anulowania złożonego zamówienia. Można to uczynić telefonicznie pod nr telefonu 14 621 53 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 lub w soboty w godzinach 9-13 lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 22. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane poprzez wiadomość e-mail wysyłaną przez pracownika firmy Betatronic. Informacja ta jest wysyłana w godzinach pracy sklepu: poniedziałek-piątek 9-17. Potwierdzenie to jest wysyłane w przeciągu 24 godzin od momentu złożenie zamówienia.
 23. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele i w święta rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
 24. W przypadku gdy zamówiony artykuł, jest niedostępny, a termin jego dostępności przekracza 4 dni robocze, kupujący jest informowany o tym fakcie drogą mailową. W takim przypadku kupującemu przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.

§ 4. Realizacja zamówień

 1. W przypadku, gdy kupujący wybiera „pobranie”, jako formę zapłaty, wysyłka towaru następuje w możliwie najkrótszym czasie, najpóźniej w przeciągu 4 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia. 
 2. W przypadku, gdy kupujący wybiera „przedpłatę na konto” jako formę zapłaty, realizacja zamówienia następuje najpóźniej w drugim dniu roboczym, po dniu zaksięgowania środków na koncie.
 3. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, DPD, Inpost OrlenPaczka, lub Poczty Polskiej. O wyborze dostawcy decyduje kupujący, wypełniając odpowiednie pole w formularzu zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany dostawcy. O zmianie tej kupujący jest informowany drogą mailową. Zmiana ta nie wpływa na wysokość kosztów przesyłki wybranej przez kupującego.
 4. Do przesyłki dołączony jest zawsze dokument zakupu (paragon fiskalny, lub faktura VAT) i pozostałe dokumenty (instrukcje, karty gwarancyjne) jeśli takowe są dołączone do zamówionych artykułów.

§ 5. Ceny, koszt wysyłki i sposoby płatności

 1. Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wybranej firmy kurierskiej. Dostawcę wybiera kupujący wypełniając odpowiednie pole w formularzu zamówienia.-
 2.     a) Pobranie Pocztowe – Pocztex – 18 zł. Kupujący płaci za zamówiony towar przy jego odbiorze.
      b) Przedpłata na konto - (przesyłka ekonomiczna) 13,00 zł. Kupujący wpłaca wartość zamówienia wraz z kosztami przesyłki na podane konto. Towar jest wysyłany w drugim dniu roboczym, po dniu zaksięgowania środków na koncie.    
 3.   - Koszt wysyłki firmą DHL wynosi:
      a) Pobranie – 25 zł. Kupujący płaci za zamówiony towar przy jego odbiorze.
      b) Przedpłata na konto - 21,00 zł. Kupujący wpłaca wartość zamówienia wraz z kosztami przesyłki na podane konto. Towar jest wysyłany w drugim dniu roboczym, po dniu zaksięgowania środków na koncie.
 4.   - Koszt wysyłki firmą DPD wynosi:
      a) Pobranie – 24 zł. Kupujący płaci za zamówiony towar przy jego odbiorze.
      b) Przedpłata na konto - 20,00 zł. Kupujący wpłaca wartość zamówienia wraz z kosztami przesyłki na podane konto. Towar jest wysyłany w drugim dniu roboczym, po dniu zaksięgowania środków na koncie.
 5.   - Koszt wysyłki firmą kurierską Inpost wynosi:
      a) Pobranie – 20 zł. Kupujący płaci za zamówiony towar przy jego odbiorze.
      b) Przedpłata na konto - 17,00 zł. Kupujący wpłaca wartość zamówienia wraz z kosztami przesyłki na podane konto. Towar jest wysyłany w drugim dniu roboczym, po dniu zaksięgowania środków na koncie.
 6.   - Koszt wysyłki do Paczkomatu Inpost wynosi:
      a) Pobranie – 22 zł. Kupujący płaci za zamówiony towar przy jego odbiorze.
      b) Przedpłata na konto - 16,00 zł. Kupujący wpłaca wartość zamówienia wraz z kosztami przesyłki na podane konto. Towar jest wysyłany w drugim dniu roboczym, po dniu zaksięgowania środków na koncie.
 7. - Koszt wysyłki Orlen Paczka:
      a) Pobranie – 17 zł. Kupujący płaci za zamówiony towar przy jego odbiorze.
      b) Przedpłata na konto - 14,00 zł. Kupujący wpłaca wartość zamówienia wraz z kosztami przesyłki na podane konto. Towar jest wysyłany w drugim dniu roboczym, po dniu zaksięgowania środków na koncie.
 8.     Wszystkie ceny podane w serwisie www.betatronic.pl zawierają podatek VAT (ceny brutto) i są wiążące dla kupującego i sprzedającego, chyba że dany artykuł jest w tej chwili niedostępny.
 9. Wszystkie ceny podane w serwisie www.betatronic.pl zawierają podatek VAT (ceny brutto) i są wiążące dla kupującego i sprzedającego, chyba że dany artykuł jest w tej chwili niedostępny.

§ 6. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art.33 i 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa Konsumenckiego lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem Konsumenckim.
 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedający poinformuje Konsumenta o tym fakcie za pośrednictwem poczty e-mail.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie a art. 33 Prawa Konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 7. RĘKOJMIA

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność; wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  - złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
  - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  - żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  - żądać usunięcia wady,
 8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §6 pkt 9.
 13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  - oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny,
  - oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
  - żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,
  - żądania usunięcia wady. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 18. W terminach określonych w §7 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§ 8. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Sklep Betatronic nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie.
 2. W przypadku reklamacji zakupionego towaru należy skontaktować się ze sklepem Betatronic za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko kupującego oraz opisać przedmiot reklamacji i powstałą usterkę. 
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

  BETATRONIC
  ul. Krasińskiego 40
  33-100 Tarnów
  Wraz ze zwracanym produktem należy przesłać dowód zakupu oraz podać numer konta bankowego lub adres, na który mają zostać przekazane pieniądze. Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem. Koszt dostawy oraz zwrotu ponosi w całości kupujący. Zwrot wartości następuje w przeciągu 4 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przesyłki.

§ 9. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, uzyskane dane służą wyłącznie do realizacji zobowiązań sprzedającego względem kupującego i nie będą w żadnym przypadku udostępnione osobom trzecim. Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.
 3. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Betatronic danych osobowych zawartych w zamówieniu wyłącznie w celu jego realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w zakładce Polityka prywatności, która znajduje się pod adresem: Polityka prywatności

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiekolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawne.
 5. Kwestie sporne: jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Betatronic

tel./fax (014) 621 53 30

e-mail: betatronic@betatronic.pl