Zwroty i reklamacje

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 roku (Dz.U. 00.22.271) O ochronie praw konsumentów – Klient, który zakupił towar poza lokalem sprzedającego, ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot jest możliwy pod warunkiem, że produkt nie został w żaden sposób uszkodzony, nie był używany i został zwrócony w oryginalnym opakowaniu. Zwracane produkty należy przesłać przesyłką pocztową na adres:

BETATRONIC
ul. Krasińskiego 40
33-100 Tarnów

Wraz ze zwracanym produktem należy przesłać dowód zakupu oraz podać numer konta bankowego lub adres, na który mają zostać przekazane pieniądze. Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem. Koszt dostawy oraz zwrotu ponosi w całości kupujący. Zwrot wartości następuje w przeciągu 4 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przesyłki.

Reklamacje

  1. Sklep Betatronic nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie. 
  2. W przypadku reklamacji zakupionego towaru należy skontaktować się ze sklepem Betatronic za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko kupującego oraz opisać przedmiot reklamacji i powstałą usterkę. 
  3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.